Internal news
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP TRÁNG THÁNG 10/2020
09/10/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP TRÁNG THÁNG 10/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DV SỬA ĐƯỜNG NỘI BỘ PHỤC VỤ SXKD NĂM 2020”
09/10/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DV SỬA ĐƯỜNG NỘI BỘ PHỤC VỤ SXKD NĂM 2020”
Chào giá vật tư phục vụ sản xuất NMPB và NMBB
05/10/2020
Chào giá vật tư phục vụ sản xuất NMPB và NMBB
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP T3034 THÁNG 10/2020
02/10/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP T3034 THÁNG 10/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP PHỤ GIA THỔI TÚI PHỤC VỤ SX NMBB
30/09/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP PHỤ GIA THỔI TÚI PHỤC VỤ SX NMBB
Chào giá cung cấp Amonium Sunfat (SA) phục vụ sản xuất NMPB
23/09/2020
Chào giá cung cấp Amonium Sunfat (SA) phục vụ sản xuất NMPB