Tin tức PPC
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP KHUÔN TRỤC IN NPK NĂM 2020
17/03/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP KHUÔN TRỤC IN NPK NĂM 2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP MÁY TIỆN PHỤC VỤ GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ NM NĂM 2020
16/03/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP MÁY TIỆN PHỤC VỤ GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ NM NĂM 2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG MÁY MAY NEWLONG PHỤC VỤ SẢN XUẤT NMBB NĂM 2020
12/03/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG MÁY MAY NEWLONG PHỤC VỤ SẢN XUẤT NMBB NĂM 2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DẦU MÁY DỆT VÀ DẦU MÁY MAY PVSX NMBB NĂM 2020
12/03/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DẦU MÁY DỆT VÀ DẦU MÁY MAY PVSX NMBB NĂM 2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP 1102K PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 3/2020
04/03/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP 1102K PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 3/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA HDPE PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 03/2020
02/03/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA HDPE PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 03/2020