Tin tức PPC
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP TRÁNG PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 12/2019
11/12/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP TRÁNG PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 12/2019
MỜI CHÀO GIÁ ĐƠN HÀNG “Cung cấp dịch vụ sửa chữa Văn Phòng, Nhà ăn PPC”
09/12/2019
MỜI CHÀO GIÁ ĐƠN HÀNG “Cung cấp dịch vụ sửa chữa Văn Phòng, Nhà ăn PPC”
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP PPH-T03 PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 12/2019
27/11/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP PPH-T03 PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 12/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP AMONIUM SUNFAT (SA) PHỤC VỤ SX PHÂN BÓN THÁNG 12/2019
26/11/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP AMONIUM SUNFAT (SA) PHỤC VỤ SX PHÂN BÓN THÁNG 12/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP T3034 PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 12/2019
25/11/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP T3034 PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 12/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP AXIT HUMIC TRUNG QUỐC PHỤC VỤ SX NHÀ MÁY PHÂN BÓN
25/11/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP AXIT HUMIC TRUNG QUỐC PHỤC VỤ SX NHÀ MÁY PHÂN BÓN