Tin tức PPC
MỜI CHÀO GIÁ MÀNG GHÉP BOPP PHỤC VỤ SX BAO BÌ
28/04/2020
MỜI CHÀO GIÁ MÀNG GHÉP BOPP PHỤC VỤ SX BAO BÌ
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PPH-T03 PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 5/2020
15/04/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PPH-T03 PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 5/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP 1102K PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 5/2020
14/04/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP 1102K PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 5/2020
MỜI CHÀO GIÁ SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNG CÓ ĐƯỜNG
08/04/2020
    Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu. ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666. Tên gói thầu: Cung cấp sữa tươi tiệt trùng. Loại gói...
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP THUÊ DỊCH VỤ BỐC XẾP THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU NĂM 2020
08/04/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP THUÊ DỊCH VỤ BỐC XẾP THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU NĂM 2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP AXIT HUMIC TRUNG QUỐC PHỤC VỤ SX NM PHÂN BÓN
31/03/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP AXIT HUMIC TRUNG QUỐC PHỤC VỤ SX NM PHÂN BÓN