Tin tức PPC
Chào giá Mono Ammoni Phosphat (MAP) phục vụ sản xuất nhà máy phân bón
23/09/2020
Chào giá Mono Ammoni Phosphat (MAP) phục vụ sản xuất nhà máy phân bón
Mời chào giá Kali oxit (MOP) phục vụ sản xuất nhà máy phân bón
23/09/2020
Mời chào giá Kali oxit (MOP) phục vụ sản xuất nhà máy phân bón
Chào giá Cao lanh đỏ phục vụ sản xuất nhà máy phân bón
23/09/2020
Chào giá Cao lanh đỏ phục vụ sản xuất nhà máy phân bón
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP CUỘN LDPE PHỤC VỤ SẢN XUẤT NMBB
22/09/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP CUỘN LDPE PHỤC VỤ SẢN XUẤT NMBB
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP F501N THÁNG 10/2020
19/09/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP F501N THÁNG 10/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP 1102K THÁNG 10/2020
17/09/2020
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP 1102K THÁNG 10/2020