Tin tức PPC
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA LDPE & PP TRÁNG PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 10/2019
02/10/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA LDPE & PP TRÁNG PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 10/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA LLDPE PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 10/2019
01/10/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA LLDPE PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 10/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT MÀU XANH DƯƠNG PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 10/2019
26/09/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT MÀU XANH DƯƠNG PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 10/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP PPH-T03 PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 10/2019
26/09/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP PPH-T03 PHỤC VỤ SX BAO BÌ THÁNG 10/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ CẢI TẠO SỬA CHỮA MỘT SỐ HẠNG MỤC NHỎ TRONG KHUÔN VIÊN CÔNG TY PPC NĂM 2019
24/09/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ “CẢI TẠO SỬA CHỮA MỘT SỐ HẠNG MỤC NHỎ TRONG KHUÔN VIÊN CÔNG TY PPC NĂM 2019”
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP PHỤC VỤ SẢN XUẤT BAO BÌ THÁNG 10/2019
23/09/2019
MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP PHỤC VỤ SẢN XUẤT BAO BÌ THÁNG 10/2019
<<...10...181920212223...3040...>>