Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý 1/2018
19/04/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1/2018. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây) 
Công bố Báo cáo tài chính ăm 2017 đã kiểm toán
08/03/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố thông tin BCTC Quý IV/ 2017
17/01/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính Quý IV/ 2017 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố thông tin BCTC Quý III/ 2017
20/10/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính Quý III/ 2017 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán
03/08/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download...
Công bố thông tin BCTC Quý II/ 2017
19/07/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính Quý II/ 2017 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)  
1234