Báo cáo tài chính
Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán
13/08/2020
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download...
Báo cáo tài chính Quý 1/2020
19/04/2020
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1/2020. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây) 
Công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
19/03/2020
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Báo cáo tài chính Quý 4/2019
16/01/2020
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4/2019. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây) 
Báo cáo tài chính Quý 3/2019
17/10/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3/2019. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây) 
Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán
12/08/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download...