Đại hội cổ đông
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
19/04/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Thông báo họp và các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
30/03/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý Cổ đông thông tin thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 18/04/2019...
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
04/03/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (chi tiết như thông báo đính...
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
22/06/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Thông báo họp và các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
07/06/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý Cổ đông thông tin thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 21/06/2018...
Quyết định chấp thuận Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
24/04/2018
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo Quyết định của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bạc Liêu về việc Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng...
12