Thông báo
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
06/12/2019
Ngày 06 tháng 12 năm 2019, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là Ông Nguyễn Hữu Kiệm. Chi tiết Báo cáo xem Tại đây
Công bố thông tin về việc Thay đổi nhân sự
23/11/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
03/09/2019
Theo Thông báo số 1025/TB-SGDHN ngày 28/08/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận ngày đăng ký giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt...
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
20/08/2019
Ngày 19/08/2019, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Quyết định số 549/QĐ-SGDHN ngày 14/08/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chấp thuận niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công...
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 12
14/08/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 12 của PPC với nội dung thay đổi vốn điều lệ của Công...
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung thay đổi lần 3
12/08/2019
Ngày 12/08/2019, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam có nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký bổ sung thay đổi lần 3 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Kính mời quý vị Cổ đông,...
123456...10...>>