Thông báo
Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty PPC
26/03/2020
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019 của PPC
16/01/2020
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư...
Công bố thông tin Nghị quyết chấp thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 của PPC
02/01/2020
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019. Chi tiết Nghị quyết xem Tại đây
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
06/12/2019
Ngày 06 tháng 12 năm 2019, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là Ông Nguyễn Hữu Kiệm. Chi tiết Báo cáo xem Tại đây
Công bố thông tin về việc Thay đổi nhân sự
23/11/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
03/09/2019
Theo Thông báo số 1025/TB-SGDHN ngày 28/08/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận ngày đăng ký giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt...
123456...10...>>