Thông báo
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
18/07/2020
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau: 1. Ngày...
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
14/07/2020
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty PPC
26/03/2020
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019 của PPC
16/01/2020
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư...
Công bố thông tin Nghị quyết chấp thuận điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 của PPC
02/01/2020
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019. Chi tiết Nghị quyết xem Tại đây
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
06/12/2019
Ngày 06 tháng 12 năm 2019, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là Ông Nguyễn Hữu Kiệm. Chi tiết Báo cáo xem Tại đây
123456...10...>>