Thông báo
Công bố thông tin việc Miễn nhiệm Phó Giám đốc đối với Ông Lê Quốc Bảo
22/02/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Miễn nhiệm Phó Giám đốc đối với Ông Lê Quốc Bảo. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại...
Thay đổi Người công bố thông tin
12/02/2019
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam công bố thay đổi Người Công bố thông tin.
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018 của PPC
30/01/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư...
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
28/01/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 11 của PPC với nội dung thay đổi Người đại diện Pháp luật...
Công bố thông tin việc Thay đổi Giám đốc Công ty PPC
23/01/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Kiên – TV. HĐQT giữ chức TV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay thế Ông Lê Quốc Dũng...
Công bố thông tin Quyết định của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu
04/10/2018
Ngày 04/10/2018, PPC nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu, Công ty xin công bố thông tin đến Quý Cổ đông và nhà đầu tư, như file đính...
123456...>>