Thông báo
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019
23/05/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố thông tin việc Miễn nhiệm Phó Giám đốc đối với Ông Lê Quốc Bảo
22/02/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Miễn nhiệm Phó Giám đốc đối với Ông Lê Quốc Bảo. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại...
Thay đổi Người công bố thông tin
12/02/2019
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam công bố thay đổi Người Công bố thông tin.
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018 của PPC
30/01/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư...
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
28/01/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 11 của PPC với nội dung thay đổi Người đại diện Pháp luật...
Công bố thông tin việc Thay đổi Giám đốc Công ty PPC
23/01/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Kiên – TV. HĐQT giữ chức TV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay thế Ông Lê Quốc Dũng...
123456...>>