Thông báo
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
25/09/2018
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam Theo Thông báo số 1123/TB-SGDHN ngày 20/09/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã...
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
14/09/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và...
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
11/09/2018
Ngày 07/09/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam như Tài liệu đính...
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung thay đổi lần 2
05/09/2018
Ngày 04/09/2018, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam có nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký bổ sung thay đổi lần 2 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Kính mời quý vị Cổ đông,...
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
16/08/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham...
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiểu để trả cổ tức
16/08/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download...
123456...>>