Thông báo
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
20/08/2019
Ngày 19/08/2019, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Quyết định số 549/QĐ-SGDHN ngày 14/08/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chấp thuận niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công...
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 12
14/08/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 12 của PPC với nội dung thay đổi vốn điều lệ của Công...
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung thay đổi lần 3
12/08/2019
Ngày 12/08/2019, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam có nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký bổ sung thay đổi lần 3 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Kính mời quý vị Cổ đông,...
Quy trình Công bố thông tin
12/08/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin cập nhật quy trình công bố thông tin của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Thông báo của UBCKNN Vv Báo cáo kết quả phát hành bổ sung
01/08/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt nam xin công bố thông báo của UBCKNN về việc Báo cáo kết quả phát hành bổ sung. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại...
Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 của PPC
25/07/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư...
123456...10...>>