Thông báo
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
16/08/2018
Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là Ông Nguyễn Hữu Kiệm. Chi tiết Báo cáo xem Tại đây
Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
26/07/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu. Cụ thể như sau: – Tổ chức...
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
26/07/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt nam xin công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018
04/07/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố thông tin Biên bản Bầu lại Trưởng ban kiểm soát PPC
22/06/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Biên bản Bầu lại Trưởng ban kiểm soát PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
18/06/2018
Ngày 13 tháng 06 năm 2018, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là Ông Nguyễn Hữu Kiệm. Chi tiết Báo cáo xem Tại đây
123456...>>