Thông báo
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiểu để trả cổ tức năm 2018
23/07/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download...
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
28/06/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt nam xin công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018
28/06/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể như sau: – Tổ chức niêm yết: Công...
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019
23/05/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố thông tin việc Miễn nhiệm Phó Giám đốc đối với Ông Lê Quốc Bảo
22/02/2019
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Miễn nhiệm Phó Giám đốc đối với Ông Lê Quốc Bảo. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại...
Thay đổi Người công bố thông tin
12/02/2019
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam công bố thay đổi Người Công bố thông tin.
123456...10...>>