Thông báo
Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 816,249 cổ phiếu
14/07/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 816,249 cổ phiếu của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham...
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
14/07/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và...
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
15/06/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham...
Công bố thông tin Bổ nhiệm Phó Giám Đốc
03/06/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham...
GDKHQ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4:1
25/05/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau: 1. Ngày...
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
23/05/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)