Thông báo
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018
04/07/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Công bố thông tin Biên bản Bầu lại Trưởng ban kiểm soát PPC
22/06/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Biên bản Bầu lại Trưởng ban kiểm soát PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
18/06/2018
Ngày 13 tháng 06 năm 2018, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là Ông Nguyễn Hữu Kiệm. Chi tiết Báo cáo xem Tại đây
Công bố thông tin việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty PPC
09/03/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)...
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
23/10/2017
Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là Bà Nguyễn Thị Liên. Chi tiết Báo cáo xem Tại đây
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
28/08/2017
Ngày 28 tháng 8 năm 2017, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là bà Nguyễn Thị Liên. Chi tiết Báo cáo xem Tại...
<<...234567...>>