Thông báo
Thay đổi thông tin liên hệ
25/03/2015
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố về việc thay đổi thông tin liên hệ.Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Bao bì Dầu Khí Việt Nam
01/12/2014
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau: + Tên công ty: CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam + Tên tiếng Anh: PetroVietnam...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG CỔ PHIẾU PBP VÀO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH KÝ QUỸ
26/01/2014
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố VỀ VIỆC BỔ SUNG CỔ PHIẾU PBP VÀO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH KÝ QUỸ. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu...
NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU NIÊM YẾT CỦA CTCP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM (MCK: PBP)
21/01/2014
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam vào giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội với nội dung sau: –...
Chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam (Mã CK: PBP)
21/01/2014
CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam đã nhận được chấp thuận cho niêm yết 3.2 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán PBP. CTCP Bao bì Dầu khí Việt...
PBP: Bản cáo bạch, Điều lệ và Báo cáo tài chính của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam
20/01/2014
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Bản cáo bạch, Điều lệ và Báo cáo tài chính của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam của PPC. Kính mời quý vị Cổ...
1234