Thông báo
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
11/09/2018
Ngày 07/09/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam như Tài liệu đính...
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung thay đổi lần 2
05/09/2018
Ngày 04/09/2018, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam có nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký bổ sung thay đổi lần 2 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Kính mời quý vị Cổ đông,...
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
16/08/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham...
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiểu để trả cổ tức
16/08/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download...
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
16/08/2018
Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là Ông Nguyễn Hữu Kiệm. Chi tiết Báo cáo xem Tại đây
Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
26/07/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu. Cụ thể như sau: – Tổ chức...
<<...345678...>>