Thông báo
Công bố thông tin việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty PPC
09/03/2018
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)...
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
23/10/2017
Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là Bà Nguyễn Thị Liên. Chi tiết Báo cáo xem Tại đây
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
28/08/2017
Ngày 28 tháng 8 năm 2017, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là bà Nguyễn Thị Liên. Chi tiết Báo cáo xem Tại...
Công bố thông tin việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc và Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của PPC
17/08/2017
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Bổ nhiệm Phó Giám đốc và Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và...
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
08/06/2017
Ngày 12/07/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-SGDHN ngày 12/07/2016 về việc chấp thuận niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam như...
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
08/06/2017
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam Theo Thông báo số 714/TB-SGDHN ngày 20/07/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã...
<<...456789...>>