Thông báo
Lê Quốc Bảo – Người được ủy quyền công bố thông tin – đăng ký bán 19.500 CP
18/06/2015
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bảo – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin – Mã chứng khoán: PBP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...
Lê Quốc Bảo – Người được ủy quyền công bố thông tin – đã bán 0 CP
08/05/2015
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bảo – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin – Mã chứng khoán: PBP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...
Thay đổi thông tin liên hệ
25/03/2015
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố về việc thay đổi thông tin liên hệ.Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Bao bì Dầu Khí Việt Nam
01/12/2014
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau: + Tên công ty: CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam + Tên tiếng Anh: PetroVietnam...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG CỔ PHIẾU PBP VÀO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH KÝ QUỸ
26/01/2014
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố VỀ VIỆC BỔ SUNG CỔ PHIẾU PBP VÀO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH KÝ QUỸ. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu...
NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU NIÊM YẾT CỦA CTCP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM (MCK: PBP)
21/01/2014
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam vào giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội với nội dung sau: –...
<<...345678