Thông báo
Công bố thông tin Bổ nhiệm Phó Giám Đốc
03/06/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham...
GDKHQ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4:1
25/05/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau: 1. Ngày...
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
23/05/2016
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)
Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
01/03/2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016 2. Ngày giao dịch không...
Lê Quốc Bảo – Người được ủy quyền công bố thông tin – đã bán 19.500 CP
24/06/2015
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bảo – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin – Mã chứng khoán: PBP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...
Lê Quốc Bảo – Người được ủy quyền công bố thông tin – đăng ký bán 19.500 CP
18/06/2015
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bảo – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin – Mã chứng khoán: PBP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi...