Thông báo
Chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam (Mã CK: PBP)
21/01/2014
CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam đã nhận được chấp thuận cho niêm yết 3.2 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán PBP. CTCP Bao bì Dầu khí Việt...
PBP: Bản cáo bạch, Điều lệ và Báo cáo tài chính của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam
20/01/2014
Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Bản cáo bạch, Điều lệ và Báo cáo tài chính của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam của PPC. Kính mời quý vị Cổ...
<<...345678