Phân bón

N.Humate Te 28.5

Thành phần: Đạm (N) : 28% Humic: 5% Hữu cơ: 6% Boron (Bo): 400...
Xem chi tiết

N.Humate Te 28.5

Cách dùng:Dùng để rãi, hoặc pha ra nước tưới quanh gốc Liều lượng sử...
Xem chi tiết

N.Humate Te 28.7

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and...
Xem chi tiết