Đại hội (đại biểu) công đoàn cơ sở Cty Bao bì Dầu khí Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội toàn thể (đại biểu) công đoàn cơ sở Cty Bao bì Dầu khí Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 chính thức được khai mạc vào lúc 14h ngày 2/8/2017, tại Tp. Bạc Liêu với sự tham gia của 50 đại biểu triệu tập. Đại hội vinh dự đón tiếp các lãnh đạo đại diện Công đoàn cấp trên gồm: Ông Tống Việt Thống – Chủ tịch Công đoàn PVCFC, Ông Đặng Thiệu Ích – Phó Chủ tịch Công đoàn PVCFC.
Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký để điều hành đại hội.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu thông qua báo cáo và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định.
Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động BCH công đoàn PPC nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022, báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn PPC nhiệm kỳ 2012 – 2017.


Đại hội đã được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Tống Việt Thống – Chủ tịch Công đoàn PVCFC, Ông Lê Quốc Dũng – Bí thư chi bộ PPC kiêm Giám đốc Công ty PPC.

Ông Tống Việt Thống – Chủ tịch Công đoàn PVCFC phát biểu

Ông Lê Quốc Dũng – Bí thư chi bộ PPC kiêm Giám đốc Công ty PPC phát biểu

Ông Đặng Thiệu Ích – Phó Chủ tịch Công đoàn PVCFC phát biểu

Đại hội đã bầu ra Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu để tiến hành bầu ra BCH khóa mới và đại biểu tham dự công đoàn cấp trên. Cuộc bầu cử diễn ra công khai, minh bạch và kết quả đã bầu ra được 9 đồng chí vào BCH Công đoàn PPC nhiệm kỳ 2017-2022 và 10 đồng chí đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.


Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty PPC khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tán thành thống nhất cao 100% đại biểu thông qua.


Đại hội bế mạc vào lúc 16h30 ngày 2/8/2017.