Hội nghị người lao động – Tổng kết hoạt động SXKD 2015 & triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 2016

Năm 2015 vừa qua, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Công ty mẹ PVCFC và định hướng phát triển đúng đắn của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, tập thể người lao động Công ty PPC đã trải qua một năm làm việc với tinh thần hăng say và đầy tâm huyết.

Để tổng kết lại những kết quả đã đạt được năm 2015 và triển khai kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016; đồng thời tuyên dương những đóng góp của người lao động PPC trong năm qua, ngày 7/1/2016, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) đã tổ chức chương trình “Hội nghị người lao động, Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016”.

Đến dự Hội nghị, Công ty PPC vinh dự đón tiếp các đại biểu, khách mời đến từ Công ty mẹ PVCFC, HĐQT PPC, cùng 55 đại biểu là CBCNV PPC.

Hội nghị đã thực hiện thông qua các vấn đề chính như báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2015, tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Trong đó các chỉ tiêu SXKD năm 2015 được đánh giá cao và phản ánh được sự phấn đấu, nổ lực làm việc của tập thể NLĐ PPC, cụ thể là:

– Sản lượng SX và tiêu thụ đạt 18,3 triệu bao;

– Doanh thu đạt 145 tỷ đồng;

– Lợi nhuận trước thuế đạt 9,8 tỷ đồng, vượt 85% kế hoạch được giao;

– Thu nhập người lao động tăng đáng kể với mức bình quân là 7,8 triệu đồng, đã tạo sự phấn khởi và tăng động lực làm việc cho NLĐ.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế để quyết tâm khắc phục trong năm 2016 như là cần kiểm soát và giảm thiểu tỷ lệ hao hụt trong quá trình sản xuất để đảm bảo cung cấp bao chất lượng cao, vượt trội đối thủ và giá cả cạnh tranh hơn thị trường; tăng cường phát triển thị trường tiêu thụ bao bì bên ngoài để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường.

Tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được của năm 2015, Hội nghị đã đưa ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, cụ thể là:

– Vận hành nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, hiệu quả;

– Mở rộng thị trường tiêu thụ bao bì trong nước và xuất khẩu các thị trường nước ngoài;

– Áp dụng phần mềm quản trị DN ERP hiệu quả;

– Xây dựng văn hóa DN.

– Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2016: sản lượng tiêu thụ 18,5 triệu bao; doanh thu 146 tỷ đồng.

 

Ông Lê Quốc Dũng – Giám đốc điều hành Công ty báo cáo Kết quả SXKD 2015, triển khai nhiệm vụ KH 2016

Để đưa ra các giải pháp thực hiện hóa các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016, Hội nghị đã trình bày tham luận thiết thực gồm giải pháp thúc đẩy kinh doanh bao bì ngành ngoài; thực trạng sản xuất 2015 và giải pháp năm 2016, vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng văn hóa DN.

Ông Lê Quốc Bảo – GĐ Kinh doanh trình bày tham luận về thúc đẩy kinh doanh bao bì ngành ngoài 2016
Ông Bùi Minh Tiến – Tổng Giám đốc PVCFC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Khen thưởng đối với Người lao động có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 2015

 

Ban Giám đốc Công ty đã truyền tải thông điệp năm 2016 là “Tuổi trẻ PPC năng động để phát triển bền vững” đối với tất cả CBCNV PPC, đã làm tăng thêm khí phách tuổi trẻ PPC, quyết tâm cùng nhau thực hiện và hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ năm 2016.

Đồng thời, BCH Công đoàn PPC cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2016 thể hiện sự sẵn sàng của tập thể lao động PPC chào đón những kết quả tốt đẹp của năm 2016.

Sau cùng Hội nghị đã thông qua nghị quyết và tuyên bố bế mạc sau 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc.