Hội nghị người lao động, Tổng kết kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ KH SXKD 2017

Ngày 16/1/2017, tại Tp. Bạc Liêu, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) đã tổ chức Chương trình Hội nghị Người lao động, tổng kết kết quả SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 với sự vinh dự đón tiếp ban lãnh đạo Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), HĐQT PPC, Ban lãnh đạo PPC cùng các anh chị là đại diện của các phòng/bộ phận/tổ sản xuất của nhà máy.

Hội nghị đã đánh giá một cách tổng thể, khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế của năm 2016. Trong năm 2016 vừa qua, PPC được giao hai nhiệm vụ quan trọng: một là phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 được HĐQT giao, hai là triển khai dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu đạt tiến độ và hiệu quả kinh tế để đưa vào hoạt động trong năm 2017.  Để thực hiện được hai mục tiêu quan trọng trên, ngay từ đầu năm 2016, ban lãnh đạo và tập thể người lao động đã xác định hướng đi, tập trung mọi nguồn lực hiện có, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng/bộ phận/cá nhân để tập trung tinh thần cao độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Và sau những nổ lực không ngừng đó, PPC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cụ thể là:

–   Về sản xuất: Sản lượng sản xuất đạt 19.993 nghìn bao đạt 107,99% so với kế hoạch được giao và đạt 109,22% so với năm 2015.

–  Về kinh doanh:

Doanh thu tạm tính trong năm 2016 đạt 153,42 tỷ đồng, đạt 105,88% so với KH và đạt 106,10% so với năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 10,99 tỷ đồng tương đương đạt 202,93% so với KH và đạt 110,54% so với năm 2015.

–  Một số chỉ tiêu tài chính của PPC:

Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn CSH bình quân đạt 26,03% (đạt 173,56% so với kế hoạch nhưng chỉ đạt 90,87% so với cùng kỳ năm trước, do năm 2016 vốn điều lệ tăng 8,16 tỷ đồng).

–  Đã hoàn thành dự án Nhà máy sản xuất phân bón Dầu khí Bạc Liêu đưa vào vận hành chạy thử vào tháng 1/2017.

–  Công tác chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ:

o   Thực hiện chi lương hàng tháng, tiền lương bổ sung và tiền lương làm thêm giờ đúng quy định.

o   Thu nhập bình quân năm 2016 đạt 8,69 triệu đồng/người/tháng tăng so với các năm trước.

o   Thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ phụ cấp, bảo hiểm, phúc lợi, … theo đúng quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, công ty còn 1 số hạn chế nhất định về sự cạnh tranh trên thị trường dẫn đến thị phần tiêu thụ ngoài ngành còn hạn hẹp, cần khai thác và ký hợp đồng với các khách hàng lớn, ổn định trong năm sau đồng thời hướng đến xuất khẩu bao bì ra nước ngoài.

Kế thừa những thành quả tốt đẹp đã đạt được trong năm 2016, làm nền tảng để tiếp tục tiến về phía trước, PPC đã đưa ra kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2017 và các giải pháp để thực hiện mục tiêu như sau:

–  Sản xuất và tiêu thụ:

+ Bao bì: 20.557 nghìn bao

+ Phân bón: 15.000 tấn

–  Tổng doanh thu: 280,41 tỷ đồng

–  Tổng lợi nhuận sau thuế: 7,51 tỷ đồng

–  Khác:

+ Nộp NSNN: 4,76 tỷ đồng.

+ TN bình quân: 8,43 triệu đồng/người/tháng.

Đồng thời, Hội nghị diễn ra Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể với sự tán thành cao 100% của CBCNV PPC.

Ở phần tham luận, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận các vấn đề chính chủ chốt trong năm 2017: phát triển kinh doanh xuất khẩu bao bì, Cải tiến chất lượng bao bì hướng đến chất lượng toàn diện và Giải pháp làm chủ công nghệ sản xuất phân bón.

Đại diện Công ty PVCFC, Ông Nguyễn Đức Hạnh – Phó Tổng Giám đốc PVCFC đã đánh giá cao thành tích và những nổ lực của tập thể lao động PPC trong năm 2016, Ông kêu gọi CBCNV PPC tiếp tục phát huy tinh thần, sự nhiệt huyết để đưa PPC phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Hội nghị đã tuyên dương và trao bằng khen cho các cá nhận, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2016 và phát động phong trào thi đua lao động giỏi năm 2017 nhằm thổi ngọn lửa nhiệt huyết vào mỗi CBCNV PPC.