PetroVietnam tăng trữ lượng dầu khí và gas

HÀ NỘI – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) dự định tăng trữ lượng dầu khí lên 10-15 triệu tấn và đóng góp 74,6 nghìn tỷ vào ngân sách nhà nước vào năm 2017.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cho biết, PetroVietnam dự kiến ​​thu được khoảng 437,8 nghìn tỷ đồng (19 tỷ USD), trong đó 74,6 nghìn tỷ đồng sẽ được chuyển vào kho bạc nhà nước.

Đặc biệt là mỏ Lô 8, cá Rồng Đỏ và cá Voi Xanh, theo dõi chặt chẽ việc phát triển các cơ sở dầu khí dự kiến ​​sản xuất và sử dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời nâng cao năng lực dự báo của thị trường.

Công ty sẽ ưu tiên kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020 theo sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, và tăng cường quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Năm ngoái, PetroVietnam ghi nhận giá trị sản xuất công nghiệp đạt 429 nghìn tỷ đồng (21,3 tỷ USD), vượt 12% kế hoạch. Nó mang lại 452,5 nghìn tỷ đồng và thêm 90,2 nghìn tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, vượt mục tiêu của nó là 12,5%.

Năm 2016, Tập đoàn khai thác 17,23 triệu tấn dầu thô và 1061 tỷ m 3 khí đốt, 1,19 triệu tấn và 1 tỷ m 3 cao hơn các mục tiêu tương ứng. – VNS

(Việt Nam)