Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN đến thăm và làm việc tại PPC

Ngày 1.10.2015 vừa qua, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) vinh dự tiếp đón đoàn lãnh đạo do Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại PPC.

Tại buổi làm việc, Đại diện cho tập thể lao động công ty, Ông Lê Quốc Dũng – Giám đốc công ty đã bày tỏ lòng cảm kích đến ban lãnh đạo Tập đoàn PVN đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện tốt cho PPC trong thời gian vừa qua. Đồng thời, Ông Lê Quốc Dũng đã báo cáo tình hình hoạt động SXKD của PPC trong 9 tháng đầu năm cụ thể như sau:

– Sản lượng tiêu thụ và sản xuất đều vượt kế hoạch đề ra: 12,8 triệu bao đạt 104% so với kế hoạch.

– Doanh thu đạt 104 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 140% so với kế hoạch đề ra.

– Thực hiện tốt công tác vận hành sản xuất đảm bảo hiệu quả, an toàn, chất lượng với công suất đạt khoảng 102% công suất thiết kế.

– Đảm bảo nhu cầu bao bì thường xuyên và liên tục cho Nhà máy Đạm Cà Mau.

– Tăng cường công tác kinh doanh bao ngoài để mở rộng thị trường và đảm bảo nguồn đầu ra cho nhà máy hoạt động tối đa công suất.

– Đang nghiên cứu và khảo sát thực trạng của dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất nhà máy bao bì Dầu khí để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng trong và ngoài nước.

– Thực hiện công tác tiết kiệm, quản lý tài chính hiệu quả, đang đào tạo, chạy thử chương trình quản lý SAP ERP để nâng cao năng lực quản lý.

– Thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động.

Trong 3 tháng cuối năm 2015, PPC sẽ tiếp tục nổ lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra, hoàn thành dự án mở rộng quy mô công suất nhà máy, đưa phần mềm ERP vào hệ thống quản lý.

Thay mặt ban lãnh đạo Tập đoàn PVN, Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể CBCNV PPC và đánh giá cao những kết quả đạt được của PPC trong 9 tháng đầu năm vừa qua. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc PVN động viên tập thể PPC cần tiếp tục nổ lực hơn nữa để từng bước phát triển, mở rộng quy mô SXKD của công ty và nâng cao thu nhập đời sống cho người lao động, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các vấn đề chính như:

– Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất bao bì hiện tại và khai thác tối đa công suất của nhà máy.

– Thực hiện tốt công tác chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.

– Thực hiện chính sách tiết kiệm để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đại diện cho tập thể người lao động, Ông Lê Quốc Dũng – Giám đốc công ty phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo và sẽ tiếp tục nổ lực làm việc, không ngừng sáng tạo đổi mới để đưa công ty phát triển theo định hướng phát triển của Tập đoàn PVN và Công ty mẹ PVCFC.

Ban lãnh đạo Tập đoàn PVN và Công ty mẹ PVCFC tham qua nhà máy