THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ HUMIC CANADA

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

  1. Tên gói thầu: Cung cấp Humic Canada phục vụ SX Tháng 8/2019
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý 3/2019
  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
  2. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
  3. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 22/05/2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 27/05/2019.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC

Email: hangntl@pbp.vn).

  1. YCCG phát hành miễn phí
  2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 27/05/2019
  3. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 27/05/2019