Thông báo mời chào hàng cạnh tranh hạt nhựa PP đợt II tháng 01/2019

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp Hạt nhựa PP phục vụ sản xuất cho đơn hàng sắp tới theo kế hoạch như sau:

– Số lượng: 74,250 tấn;

– Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 11/01/2019 đến 9 giờ 00 phút ngày 16/01/2019;

– Hồ sơ chào giá được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 16/01/2019 tại Trụ sở PPC.

Nay, PPC kính mời Quý Nhà cung cấp quan tâm liên hệ nhận hồ sơ mời chào giá qua địa chỉ:

– Lô A1-3, KCN Trà kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;

– Điện thoại 02913.957555; Fax: 02913957666

– Website: www.pbp.vn;

– Email: thuyvtt@pbp.vn