THÔNG BÁO Mời chào hàng cạnh tranh Nguyên liệu SA đợt II tháng 12/2018

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh để lựa chọn NCC nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón theo kế hoạch như sau:

+ Ammonium Sulphate (SA): 60 tấn

– Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 11/12/2018 đến 9 giờ 00 phút  ngày 14/12/2018;

– Hồ sơ chào giá được mở công khai vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 14/12/2018 tại Trụ sở PPC.

Nay, PPC kính mời Quý Nhà cung cấp quan tâm liên hệ nhận hồ sơ mời chào giá qua địa chỉ:

– Lô A1-3, KCN Trà kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;

– Điện thoại 02913957555;   Fax: 02913957666

– Website: www.pbp.vn;

– Email: thuyvtt@pbp.vn