Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế Thế giới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bao bì đóng gói và phân bón thông qua chiến lược phát triển bền vững.

Sứ mệnh

Chúng tôi cam kết không ngừng sáng tạo và làm chủ công nghệ tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá cạnh tranh đáp ứng nhu cầu khách hàng. Xây dựng chính sách và chế độ thỏa đáng nhằm đảm bảo lợi ích cho người lao động, khách hàng, cổ đông và cộng đồng

Giá trị cốt lõi

Uy Tín :  Xây dựng thương hiệu uy tín, đảm bảo minh bạch trong mọi hoạt động và giao dịch.

Chất lượng: Không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý, sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng và đa dạng sản phẩm – dịch vụ hóa đáp ứng nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước.

An Toàn: Cam kết tuân thủ các quy định an toàn nghề nghiệp, đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động và thân thiện với môi trường

Hiệu quả: Đạt hiệu quả trong từng hoạt động thông qua các sáng kiến cải tiến liên tục, cập nhật các kỹ năng, kinh nghiệm. Đồng thời đảm bảo sự hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.