Công ty PPC là gia đình trẻ, năng động, nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo cùng chung một mục tiêu và phấn đấu không ngừng nghỉ cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của Công ty.

Văn hóa PPC được thể hiện ngắn gọn trong 4 giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp – Hiệu quả, Minh bạch – hợp tác, Uy tín – Chất lượng, Năng động – Sáng tạo.

Với PPC, mỗi cá nhân là một thành viên của gia đình. Vì vậy để thương hiệu PPC ngày càng vươn xa, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng mỗi thành viên chúng ta cam kết thực hiện nghiêm túc chuẩn mực văn hóa PPC vì uy tín thương hiệu, ổn định, bền vũng và phát triển của PPC.

Xây kế hoạch rõ ràng:

Tất cả các công việc được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả là nhờ việc lập kế hoạch cụ thể, rõ ràng cho từng công việc, từng bộ phận và từng tháng và cho cả năm.

“Hết việc không hết giờ”:

Phương châm này thể hiện thái độ làm việc và tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân viên. Việc chậm trể của mỗi cá nhân sẽ anh hưởng đến các bộ phận khác cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy hãy hoàn thành nhiệm vụ được sớm hơn thời gian quy định.

Tôn trọng, thân thiện:

– Luôn giữ thái độ tôn trọng đồng nghiệp, tuyệt đối không chỉ trích nói xấu lẫn nhau, mọi người hòa thuận, không to tiếng cả vả, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Mỗi cán bộ CNV PPC là một thành viên trong “Gia đình PPC” và mỗi người có một vị trí vai trò khác nhau nhưng cùng đối xử với nhau như những thành viên trong một gia đình.

Đoàn kết hợp tác: Giữ vững tin thần đoàn kết, trung thực, tương trợ lẫn nhau, để giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Biết lắng nghe và đóng góp ý kiến một cách chân tình. Hạn chế thấp nhất cái tôi trong mỗi cá nhân để mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

Tuân thủ kỹ luật, nội quy của Công ty:

– Đảm bảo an toàn lao động: Chấp hành các quy định về công tác PCCC và an toàn vệ sinh lao động trong suốt quá trình làm việc. Đảm bảo không sử dụng rượu bia và các chất kích thích, cháy nổ nơi làm việc. Đừng quên sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động đúng quy định để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân chính mình.

– Sử dụng phương tiện làm việc hiệu quả: sử dụng các thiết bị nơi làm việc một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. Không nên sử dụng vào việc cá nhân và tránh tình trạng lãng phí.

Sự minh bạch được thể hiện từ nhận thức tới hành động của từng cá thể trong toàn Công ty. Quản trị minh bạch, hợp tác minh bạch, trách nhiệm minh bạch và quyền lợi minh bạch.

Quản trị minh bạch: Công tác quản lý được thực hiện một công khai, không thiên vị, không bao che, công bằng với tất cả các thành viên trong gia đình.

Hợp tác minh bạch:Đảm bảo quá trình hợp tác giữa các cán bộ công nhân viên cũng như hợp tác với đối tác luôn rõ ràng và luôn hướng đến mục đích chung của công việc.

Trách nhiệm minh bạch: Thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân/ tập thể cụ thể, không lãng tránh trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm những việc mình làm. Loại bỏ tư tưởng sợ sệt, e dè ngại khó.

Quyền lợi minh bạch: Không ngần ngại đấu tranh bảo vệ chính kiến, những quan điểm tích cực và mang lại tính khả thi cao.