• Th4 19 2019 3:20 chiều
  • admin

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ HẠT TĂNG DAI NĂM 2019

[:vi]Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam.

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

  1. Tên gói thầu: Cung cấp hạt tăng dai năm 2019
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2019
  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
  2. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
  3. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 20/04/2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 25/04/2019.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD –Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam(Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu)

Email: hangntl@pbp.vn

  1. YCCG phát hành miễn phí
  2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 25/04/2019
  3. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 25/04/2019

[:]

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555