Sustainable<br>Development

Sustainable
Development

Together with Customers, we make the unique packaging Business!

Looking for more
Build Trust Bear Fruit

Build Trust Bear Fruit

We provide the professional service, the best quality product with reasonable price.

Looking for more
Play Video
BAO BÌ DẦU KHÍ TV

PPC-Hành khúc vươn xa

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 2010 với chức năng chính là sản xuất và kinh doanh bao bì PP, PE. Công ty có trụ trở, nhà máy tọa lạc tại KCN Trà Kha, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu – một vị thế thuận lợi cho việc cung ứng bao bì trong khu vực Tây Nam Bộ. Nhà máy được trang bị dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu đồng bộ từ các nước
BAO BÌ DẦU KHÍ TV

PPC-Hành khúc vươn xa

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 2010 với chức năng chính là sản xuất và kinh doanh bao bì PP, PE. Công ty có trụ trở, nhà máy tọa lạc tại KCN Trà Kha, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu – một vị thế thuận lợi cho việc cung ứng bao bì trong khu vực Tây Nam Bộ. Nhà máy được trang bị dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu đồng bộ từ các nước
BAO BÌ DẦU KHÍ TV

PPC-Hành khúc vươn xa

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 2010 với chức năng chính là sản xuất và kinh doanh bao bì PP, PE. Công ty có trụ trở, nhà máy tọa lạc tại KCN Trà Kha, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu – một vị thế thuận lợi cho việc cung ứng bao bì trong khu vực Tây Nam Bộ. Nhà máy được trang bị dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu đồng bộ từ các nước

CUSTOMERS-
PARTNER

With many years of experience and continuous efforts based on the core values ​​of the Company “Prestige – Responsibility – Friendly – Creativity”, PPC is proud to be selected for development partnerships with Client Partners. large at home and abroad.

KHÁCH HÀNG- ĐỐI TÁC

With many years of experience and continuous efforts based on the core values ​​of the Company “Prestige – Responsibility – Friendly – Creativity”, PPC is proud to be selected for development partnerships with Client Partners. large at home and abroad.

All rights reserved. Powered by SaoKim