Mr Nguyen Duc Thuan

Chức vụ :

Chairman Of the Board

Mr Nguyen Trung Kien

Chức vụ :

Board member

Mr Tran Thien Hong

Chức vụ :

Board member

Mr Dinh Nhat Duong

Chức vụ :

Board member

Ms Tran Nhu Quynh

Chức vụ :

Board member

Department of Board of Directors
STT Họ tên Chức vụ
1 Mr Nguyen Duc Thuan Chairman Of the Board
2 Mr Nguyen Trung Kien Board member
3 Mr Tran Thien Hong Board member
4 Mr Dinh Nhat Duong Board member
5 Ms Tran Nhu Quynh Board member

Mr Nguyen Trung Kien

Chức vụ :

Director

Mr Trinh Tien Sy

Chức vụ :

Vice Director

Mr Nguyen Thanh Nhuan

Chức vụ :

Vice Director

Mr Le Canh Khanh

Chức vụ :

Chief accountant

Board of Directors
STT Họ tên Chức vụ
1 Mr Nguyen Trung Kien Director
2 Mr Trinh Tien Sy Vice Director
3 Mr Nguyen Thanh Nhuan Vice Director
4 Mr Le Canh Khanh Chief accountant

Mr Vu Chi Duong

Chức vụ :

Head of Supervisor

Ms Nguyen Thi Le Hang

Chức vụ :

Supervisor member

Ms Nguyen Hoai Phuong

Chức vụ :

Supervisor member

Board of Supervisors
STT Họ tên Chức vụ
1 Mr Vu Chi Duong Head of Supervisor
2 Ms Nguyen Thi Le Hang Supervisor member
3 Ms Nguyen Hoai Phuong Supervisor member

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555