• Jan 26 2021 9:17 am
 • pbp user

Company

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

 1. Tên gói thầu: Cung cấp phụ gia thổi túi phục vụ sản xuất bao bì tháng 11/2020
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày
 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi.
 2. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 3. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2020 của PPC
 4. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 24/11/2020 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 28/11/2020.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC

Email: hangntl@pbp.vn).

 1. YCCG phát hành miễn phí
 2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 28/11/2020
 3. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 28/11/2020

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555