• Th3 22 2022 3:39 chiều
  • Nguyễn

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của PPC

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo chi tiết đính kèm BCTC nam 2021 (Da kiem toan)-đã nén (1)

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555