• Th7 29 2022 4:21 chiều
  • Nguyễn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2022 CỦA PPC

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo CV 261-PPC-TCHC ngay 29.7.2022 vv CBTT BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2022- (1) (1)

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555