• Th1 04 2022 11:20 sáng
  • Nguyễn

Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) công bố Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng BC Vv thay đổi cổ đông lớn – Phạm Duy Khánh 29.12.2021

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555