• Th11 06 2021 11:12 sáng
  • Nguyễn

Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) công bố Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng, nội dung như đính kèm BC Vv thay đổi cổ đông lớn – Nguyễn Hữu Kiệm 05.11.2021

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555