• Th4 22 2021 3:40 chiều
  • Nguyễn

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PPC. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo.Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông TN 2021 PPC

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555