• Th7 22 2016 3:03 chiều
  • admin

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

[:vi]Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin công bố thông tin Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam. Kính mời quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư tham khảo (Xem và download tại đây)[:]

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555