• Th3 06 2018 4:34 chiều
  • admin

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

[:vi]Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (chi tiết như thông báo đính kèm).

Trân trọng![:]

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555