• Th3 02 2021 4:00 chiều
  • Nguyễn

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG HƯỞNG QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết như đính kèm CVDI 41 (TB-TCHC) vv thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên_2

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555