• Th6 17 2021 8:40 sáng
  • Nguyễn

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2020

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam công bố thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2020. Mời quý cổ đông, nhà đầu tư tham khảo.Thông báo về việc chốt Ds cổ đông hưởng quyền chia cổ tức 2020

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555