• Th3 04 2022 8:30 sáng
  • Nguyễn

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên chứng khoán              : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán             : PBP

Loại chứng khoán          : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:                       : 10.000đ/ cổ phiếu

Sàn giao dịch:                : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/3/2022.

  1. Lý do và mục đích:

– Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

  1. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).

– Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 21/4/2022.

– Địa điểm thực hiện dự kiến: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu.

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Web của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Như đính kèm:TCHC295

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555