• Th9 06 2022 1:52 chiều
  • Nguyễn

Về việc giao dịch với người liên quan

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) xin thông báo về việc giao dịch mua bán giữa PPC và PVCFC (nội dung như đính kèm) CV 312 ngày 06.9.2022 Vv giao dịch với người có liên quan ĐK

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555