• Th5 31 2024 5:00 chiều
  • Mai Tiên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Sáng ngày 30/5/2024, tại TP. Bạc Liêu, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) đã tổ chức thành công chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua các nội dung và mục tiêu SXKD năm 2024 với sự tán thành cao của quý cổ đông.
Báo cáo tại Đại hội, CEO Nguyễn Trung Kiên báo cáo PPC đã hoàn thành các nhiệm vụ và các chỉ tiêu SXKD chính năm 2023 được giao với các con số ấn tượng như sau:
– Sản lượng sản xuất và kinh doanh bao bì: trên 25 triệu bao, vượt 6% so với kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ phân bón: 11,17 nghìn tấn, vượt 1,54%.
– Tổng doanh thu: 361,7 tỷ đồng, vượt 3,96% so với kế hoạch năm
– Lợi nhuận trước thuế là: 10,17 tỷ đồng, vượt 25,91% so với kế hoạch năm
– Tỷ suất lợi nhuận/ VCSH: 15,17%, vượt 22,94% so với kế hoạch
– Thu nhập bình quân: 11,27 triệu đồng/người/tháng, vượt 11,24% so với kế hoạch năm
Trong năm 2023, PPC đã thực hiện đầu tư 12 máy dệt và bãi tập kết nguyên vật liệu có mái che để phục vụ nhu cầu SXKD ngày càng mở rộng.
Để đạt được các kết quả như trên, PPC đã thực hiện kiểm soát tốt chi phí, hướng đến mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, PPC luôn tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, và các quy định pháp luật hiện hành.
Trên cơ sở phân tích các thuận lợi, khó khăn trong năm 2024, PPC đưa ra mục tiêu SXKD năm 2024 với kỳ vọng tiếp tục phát huy đà tăng trưởng của năm 2023, vận hành tối đa công suất sản xuất của nhà máy bao bì và tạo ra bức phá mới trong mảng SXKD phân bón.
Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đã đi đến thống nhất cao và thông qua các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng mua bán giữa PPC và PVCFC, tiến hành bầu cử và công bố kết quả bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, và thông qua một số nội dung khác.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty PVCFC, sự tin tưởng và đồng hành của Quý Cổ đông, PPC quyết tâm thực hiện thành công và thắng lợi các mục tiêu SXKD năm 2024, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và hài hòa quyền lợi cho cổ đông.

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555