• Th9 08 2014 8:32 sáng
  • admin

Kết quả đấu giá cổ phần của PPC

[:vi]Ngày 19/8/2014, tại phiên đấu giá Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên chào bán cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tại Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC). Buổi đấu giá đã thu hút nhiều nhà đầu tư và đã đấu giá thành công tốt đẹp với kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần đưa ra đấu giá: 848.900 cổ phần

Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 848.900 cổ phần

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm: 11.345 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 32

Trong đó: – Tổ chức: 0                                             – Cá nhân: 32

5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 908.000 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 31

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 858.000

8. Khối lượng đặt cao nhất: 140.000 cổ phần

9. Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất: 13.168 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất: 11.345 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất: 13.168 đồng/cổ phiếu

13. Giá đấu thành công thấp nhất: 11.345 đồng/cổ phiếu

14. Giá đấu thành công bình quân: 11.579 đồng/cổ phiếu

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 31

Trong đó: – Tổ chức: 0                                             – Cá nhân: 31

16. Tổng số cổ phần bán được: 848.900 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần.[:]

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555