• Th1 17 2024 2:15 chiều
  • Đoàn Vũ Cẩm Phương

MỜI CHÀO GIÁ CẢI TẠO KHU VỰC NHÀ ĂN CỦA CBCNV CÔNG TY

MỜI CHÀO GIÁ CẢI TẠO KHU VỰC NHÀ ĂN CỦA CBCNV CÔNG TY

Bên mời chào giá: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
Đ/c: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu
ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666
1. Tên đơn hàng: “Sửa chữa, cải tạo khu vực ăn uống, nghỉ giữa ca của CBCNV Công ty”
– Loại dịch vụ: Sửa chữa, cải tạo
– Nguồn vốn: Chi phí SXKD của PPC năm 2024
– Thời gian thực hiện dịch vụ: 14 ngày.
2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp (NCC): Chào giá rộng rãi
3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
4. Thời gian phát hành HSYCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 18/01/2024 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 22/01/2024.
5. Địa chỉ phát hành HSYCCG: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam – Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.
Email: hungnv@pbp.vn
6. HSYCCG phát hành miễn phí
7. Thời điểm đóng chào giá: 09 giờ 00, ngày 22/01/2024.
8. Thời điểm mở chào giá: 09 giờ 30 phút, ngày 22/01/2024.
PPC kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp HSCG tới tham dự lễ mở chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555