• Th10 27 2022 3:12 chiều
  • Đoàn Vũ Cẩm Phương

MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP CHỈ MAY PHỤC VỤ SẢN XUẤT BAO BÌ

 

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.
1. Tên gói thầu: Cung cấp chỉ may phục vụ sản xuất bao bì tháng 10/2022
– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi.
3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
4. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2022 của PPC
5. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 28/10/2022 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 02/11/2022.
Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC
Email: thuongph@pbp.vn.
6. YCCG phát hành miễn phí
7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 02/11/2022
8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 02/11/2022

HO SO YEU CAU CHAO GIA

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555