• Th1 17 2024 2:30 chiều
  • Đoàn Vũ Cẩm Phương

MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC MỞ RỘNG RỦI RO KHÁC CHO NHÀ MÁY BAO BÌ NĂM 2024

Bên mời chào giá: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.
1. Tên đơn hàng: Cung cấp dịch vụ Bảo Hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng rủi ro khác cho nhà máy bao bì năm 2024
– Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
– Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2024
2. Hình thức lựa chọn NCC: Chào giá rộng rãi.
3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
4. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2024 của PPC
5. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 18/01/2024 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 24/01/2024.
Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC
Email: thuongph@pbp.vn).
6. YCCG phát hành miễn phí:HO SO YEU CAU CHAO GIA
7. Thời điểm đóng chào giá: 15 giờ 00, ngày 24/01/2024
8. Thời điểm mở chào giá: 15 giờ 30 phút, ngày 24/01/2024

 

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555