• Th5 23 2022 2:19 chiều
  • Đoàn Vũ Cẩm Phương

MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2022 VÀ KIỂM TOÁN KẾT THÚC NĂM 2022

 

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.
1. Tên gói thầu: Cung cấp Dịch vụ soát xét báo cáo tài bán niên năm 2022 và kiểm toán kết thúc năm 2022
– Loại gói thầu: Trọn gói
– Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2022
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi.
3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
4. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2022 của PPC
5. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 24/05/2022 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 28/05/2022.
Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC
Email: hangntl@pbp.vn).
6. YCCG phát hành miễn phí
7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 28/05/2022
8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 28/05/2022

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555