• Th11 16 2020 8:00 sáng
 • admin

MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN PHÂN BÓN N.HUMATE+TE

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

 1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ thuê phương tiện vận chuyển phân bón N.Humate+TE
 2. Loại gói thầu: Thuê dịch vụ
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (trong đó thời gian thực hiện dịch vụ 30 ngày)
 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi.
 2. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 3. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2020 của PPC
 4. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 16/10/2020 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 20/11/2020.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC

Email: hangntl@pbp.vn).

 1. YCCG phát hành miễn phí
 2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 20/11/2020
 3. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 20/11/2020

All rights reserved. Powered by SaoKim