• Th4 23 2024 2:19 chiều
  • Đoàn Vũ Cẩm Phương

MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU URÊ

Bên mời chào giá: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.
1. Tên đơn hàng: Cung cấp dịch vụ vận chuyển nguyên liệu Urê
– Loại đơn hàng: Thuê dịch vụ
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
2. Hình thức lựa chọn NCC: Chào giá rộng rãi.
3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
4. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2024 của PPC
5. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 24/4/2024 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 04/5/2024.
Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC
Email: thuongph@pbp.vn
6. YCCG phát hành miễn phí
7. Thời điểm đóng chào giá: 15 giờ 00, ngày 04/5/2024
8. Thời điểm mở chào giá: 15 giờ 30 phút, ngày 04/5/2024

YEU CAU CHAO GIA DV VAN CHUYEN

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555