• Th8 29 2023 2:12 chiều
  • Đoàn Vũ Cẩm Phương

MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT MÀU PHỤC VỤ SẢN XUẤT BAO BÌ

Bên mời chào giá: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.
1. Tên đơn hàng: Cung cấp Hạt màu phục vụ sản xuất Bao bì
2. Loại đơn hàng: Mua sắm hàng hóa.
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày
3. Hình thức lựa chọn NCC: Chào giá rộng rãi.
4. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
5. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2023 của PPC
6. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 30/08/2023 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 06/09/2023.
Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC
Email: thuongph@pbp.vn).
7. HSYCCG phát hành miễn phí:HO SO YEU CAU CHAO GIA
8. Thời điểm đóng chào giá: 09 giờ 00, ngày 06/09/2023
9. Thời điểm mở chào giá: 09 giờ 30 phút, ngày 06/09/2023

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555